Lumito Arrow right Arrow right

SCIZYS by Lumito

Lumitos produktlösning, SCIZYS by Lumito, utgörs av en scanner och UCNP reagenser (Upconverting Nano Particles infärgningsvätskor).

SCIZYS erbjuder forskare inom patologi en utökad möjlighet till multiplexing genom att bidra med en ”osynlig” immunohistokemisk kanal som inte påverkar visualiseringen av vävnadens morfologi eller andra kromogen-baserade IHC infärgningar i vävnaden. Ju fler markörer som avbildas, desto mer information erhålls till det specifika fallet.

Nya vävnadsbilder som presenterades på European Congress of Pathology (ECP) i Basel i september 2022 visar att det med Lumitos teknik går att påvisa proteinuttryck i specifika vävnadsstrukturer.

Ambitionen är produktlansering under första delen av 2023 på segmentet forskningslaboratorier.

 

 

Vävnadsbilder som visar proteinuttryck 

A. Hematoxylin  (morfologi)                                               B. CDH1 med UCNP                                                                              C. CDH1 med UCNP Hematoxylin

Bilderna ovan, A-C, visar att det med Lumitos teknik går att påvisa proteinuttryck i specifika vävnadsstrukturer, som här i hud. Detta kan i forskning ha betydelse vid analys av tillexempel hudcancer eller inflammatoriska sjukdomar.

Bild A visar kärninfärgning med hjälp av hematoxylin. Bild B och C visar samma hematoxylinbild, men i kombination med en visualisering av proteinet CDHI/E-cadherin där SCIZYS reagenser fungerar som reporter för proteinet. Bild B och C har färgsatts digitalt på olika sätt.

 

Immunfärgning av synaptiska strukturer

Bild 1                                                                                                                           Bild 2 

Bild 1 ovan visar immunfärgning av synaptiska strukturer i hjärnbark. SCIZYS reagenser fungerar här som reporter för synaptofysin, SYP1 (grönt). Cellkärnorna visualiseras med hjälp av hematoxylin som visas i blått.

Bild 2 visar en detalj från bild 1 i förstoring där gradienten av SYP1 synliggörs mer detaljerat. Proteinet används som biomarkör för vävnadsskada i hjärnan.

 

 

Innovativ digital avbildningsteknik möter ökat antal biopsier

Lumito utvecklar en ny innovativ avbildningsteknik. Med hjälp av bolagets digitala bilder kan forskare inom patologi få ett mer komplett histologiskt underlag för analyser. Vi vill erbjuda ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsanalys. Planen är att lansera vår första produkt för forskningslaboratorier under första delen av 2023 och därefter en klinisk produkt. Scannern tar även bilder av traditionella hematoxylin- och eosininfärgade vävnadssnitt, liksom av kromogen-baserad immunohistokemi (IHC).

 

Högre analyskvalitet och kortare analystider

Tekniken möjliggör erhållande av bilder med högre kontrast, ökat dynamiskt omfång och minskad ospecifik bakgrund. Genom att högre analyskvalitet och kortare analystider kan erhållas, finns förutsättningar för att väsentligt förbättra analysen av vävnadsprover.

Det är också möjligt att växla mellan visualisering av morfologin och vår unika UCNP IHC-inmärkning. Systemets flexibilitet medger också visualisering av båda avläsningarna samtidigt, överlagrade i samma bild. Sammantaget ger detta mer detaljerad information, utan de problem med överlappning och ospecifik inmärkning man erhåller med traditionell metodik.

Lumito har, under ledning av biträdande universitetlektor Daniel Öhlund, nyligen avslutat en förstudie tillsammans med Umeå universitet med goda resultat. Forskargruppen har kartlagt hur bolagets UCNP-teknik kan användas för att förbättra möjligheten att åskådliggöra proteinuttryck i pankreascancer.

 

”Med hjälp av Lumitos avbildningsteknik har vi bland annat undersökt om ett visst protein sprider sig via sekretion från cancercellerna till tumörens stödjevävnad, tumörstromat. Lumitos teknik har medfört bättre möjligheter, jämfört med andra immunohistokemiska metoder, att åskådliggöra utsöndrade proteiners penetrans i tumörstromat”,
säger Daniel Öhlund.

 

 

Kontakt med forskargrupper

Vi är delaktiga i flera pågående studier, och är intresserade av samarbete med fler forskargrupper. Detta för att kartlägga var vår produkt kan göra störst nytta.

Är du intresserad av att diskutera ett framtida samarbete och vill veta mer om vår teknik är du välkommen att kontakta vår VD Mattias Lundin, ml@lumito.se för mer information.