Lumito Arrow right Arrow right

Framtidens vävnadsdiagnostik är här

Lumito är specialiserat inom medicinsk forskning på avbildningstekniker och har utvecklat en teknologi för digitaliserad vävnadsdiagnostik. Produkten består av en skanner och reagenser för infärgning av vävnadssnitt.

Tekniken baseras på uppkonverterande nanopartiklar (Up-Converting Nano Particles, ”UCNP”) som kan användas till att skapa avbildningar i in-vivo- såväl som i in-vitro-miljö.

 

Nu söker vi fler referenskliniker för validering av vårt instrument

Välkommen att kontakta Tim Nilsson, tn@lumito.se, telefon: 072 572 10 90 för mer information.

 

 

Hitta nålen i höstacken med hjälp av Lumitos teknik

Dagens standardinfärgningar ger bilder med låg kontrast. Med Lumitos metod färgas vävnaden in med nano-partikelbaserade reagenser och resultatet är avbildningar av hög kvalitet. Bilderna har hög kontrast och detaljeringsgrad. Det går dessutom att göra infärgningar med både Lumitos och traditionell infärgning i samma vävnadssnitt.

Bröstvävnad infärgad med Her2-UCNP-reagens för att visualisera celler med förekomst av bröstcancermarkörer med Lumitos metod. Eliminering av all oväsentlig information från bakgrundssignal och autofluorescens ger väsentligt bättre förutsättningar för automatiserad analys baserat på t ex AI-algoritmer.

Denna bild är tagen av Lumitos instrument i ett snävt emissionsspektrum, vilket innebär att endast sökta markörer åskådliggörs i cellerna.

Bilden visar UCNP-baserad Her2-infärgningav BT 474 som är en bröstcancercellinje.

Bilden visar ett cellprov med hematoxylin, en standardiserad infärgning av samma cellprov som den tidigare bilden. Med Lumitos teknologi är det möjligt att slå samman bilderna och möjliggör då studier av både morfologin och cancermarkörer i samma cellprov.

Användaren kan välja att analysera båda bilderna var för sig, eller som här i en sammanslagen bild för ökad träffsäkerhet och säkrare diagnos.

 

Är du nyfiken på hur Lumitos teknik och hur produkten kan användas i din verksamhet är du välkommen att kontakta Tim Nilsson för en presentation.