Lumito Arrow right Arrow right

Bilder från andra generationens konceptprototyp

Lumitos partner TTP har utvecklat en andra generationens konceptprototyp med bättre optik, vilket även för en lekman visar på en stor förbättring i bildkvaliteten jämfört med den första konceptprototypen som vi rapporterade om före jul.

Med hjälp av de lärdomar vi tog med oss från konceptprototypsfasen kunde den nya konceptprototypen byggas ihop på bara några veckor. Prototypen har belysningen monterad annorlunda i en konfiguration som inom mikroskopiområdet kallas för ”epi-fluorescens”.

Den tidigare konceptstudiens mikroskopglas med formalinfixerad och paraffininbäddad mänsklig tarmvävnad som snittades och infärgades av BioIVT placerades i den nya prototypen för utvärdering. Detaljer om konceptstudien studien finns här.

Resultatet visas i Figurerna nedan där vi har lagt bilderna från den första konceptprototypen till vänster och bilderna från den nya prototypen till höger. De nya bilderna visar på tydliga förbättringar av färgåtergivning och skärpa.

I Figur 1 visas vävnad infärgad med en pan-cytokeratin-specifik antikropp och visualiserad med DAB, vilket ger den förväntade bruna färgen på och omkring epitelceller i slemhinnan. Detta är ett exempel på högkvalitativ DAB-infärgning.

Figur 2 visar en vitljusbild av vävnaden färgad med hematoxylin.

 

Figurer

 

Figur 1. Vitljusbild med hematoxylininfärgade cellkärnor (blå-gröna) och epitelceller färgade med cytokeratin (brun DAB-kromogen). Bilderna är tagna med den första konceptprototypen (vänster) respektive den nya prototypen (höger).

 

Figur 2. Vitljusbild av mänsklig tarmvävnad infärgad med hematoxylin. Bilderna är tagna med den första konceptprototypen (vänster) respektive den nya prototypen (höger).

Lumito

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.
Ett samarbetsavtal gällande utveckling av instrument och infärgningsvätskor har tecknats med TTP plc (The Technology Partnership) i Cambridge UK.

Bolagets aktier Lumito MTF och teckningsoptioner Lumito MTF TO1 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

TTP

www.ttp.com 

TTP är ett oberoende teknikföretag där forskare och ingenjörer samarbetar med uppfinningar, design och utveckling av nya produkter och teknologier. Med 30 år av innovation bakom sig kan våra multidisciplinära team leverera på alla delar i ett projekt, från forskning till ideskapande, design, ingenjörskonst och produktion. 

TTPs anläggningar håller toppklass och är ett av Europas största teknologinav i Cambridge, Storbritannien. Här arbetar vi inom ett brett spektrum av branscher – bl.a. hälsa, telekom, industri och konsument – för att göra genombrott som bär med sig stort kommersiellt värde till våra klienter och där tekniken ger fördelar till oss alla. 

BioIVT

BioIVT, före detta BioreclamationIVT, är en ledande global leverantör av forskningsmodeller och värdehöjande forskningstjänster inom läkemedelsforskning och -utveckling. Vi specialiserar oss inom kontroll och sjukdombetingade biologiska prover från vävnad från bl.a. människa, djur, cellprodukter, blod och andra biologiska vätskor. Vår ojämförligt stora portfolio av kliniska prover stödjer forskning inom precisionsmedicin and arbetet med att förbättra patientens behandling genom att koppla genomgripande klinisk data till donatorernas prover. Vår PHASEZERO® forskningstjänst-team arbetar tillsammans med våra klienter för att validera target och biomarkörer, göra fenotypbestämningar för att karaktärisera nya behandlingar, samt utveckla haltbestämningar och in vitro modeller för lever. Som den främsta leverantören av ADME-toxikologimodellsystem, inklusive hepatocyter och subcellulära fraktioner, gör BioIVT så att forskare bättre kan förstå farmakokinetiken och läkemedelsmetabolismen för nya substanser och deras effekt på sjukdomsförloppen. Genom att kombinera vår tekniska expertis, utmärkta kundtjänst, och ojämförligt stora tillgång till biologiska prover, fungerar BioIVT som en partner till forskarsamhället och dess arbete för att förbättra vetenskapen. Mer information finns på www.bioivt.com eller följ bolaget på Twitter @BioIVT.