Lumito

Finansiell kalender

  • 2020-02-17 – Kvartalsrapport 2019 Q4
  • 2020-04-28 – Kvartalsrapport 2020 Q1
  • 2020-04-28 – Kallelse Årsstämma 2020
  • 2020-05-06 – Årsredovisning 2019
  • 2020-05-27 – Årsstämma 2020
  • 2020-08-20 – Kvartalsrapport 2020 Q2