Lumito Arrow right Arrow right

Images from the second-generation concept prototype

Lumito’s partner, TTP, has now developed the second-generation concept prototype. It is characterised by better optics, which even for a layman, show a great improvement in image quality when compared to the first-generation concept prototype images presented before Christmas.

The experience gained from the first-generation prototype phase, made it possible to assemble the second-generation prototype within just a few weeks. The second-generation prototype is characterised by a different illumination configuration, known in the field of microscopy as “epi-fluorescence”.

The concept study microscope slides, prepared from formalin-fixed and paraffin-embedded human intestinal tissue material, that was cut and stained by BioIVT, were evaluated in the new prototype. The new images show clear improvement in sharpness and colour reproduction. Details about the concept study can be found here.

Figure 1 shows tissue stained with pan-cytokeratin specific antibody and visualised with DAB, giving the expected brown colour in and around the epithelial cells of the mucosa. It is a high-quality DAB staining.

Figure 2 shows a brightfield image of the tissue stained with haematoxylin.

 

Figures

 

Figure 1. Brightfield image with haematoxylin stained cell nuclei (blue/green) and epithelial cells stained with cytokeratin (brown DAB chromogen). The images were taken with the first-generation concept prototype (left) and the second-generation prototype (right) respectively.

 

Figure 2. Brightfield image of the human intestinal tissue stained with haematoxylin. The images were taken with the concept prototype (left) and the second-generation prototype (right) respectively.

Lumito

Lumito är ett bolag som är specialiserat inom medicinsk forskning och utveckling på avbildningsteknik. Tekniken som baseras på så kallade uppkonverterande nanopartiklar (UCNP – Up Converting Nano Particles) syftar till att höja bildkvaliteten i biomedicinska avbildningstekniker.

Lumitos patent omfattar, att tillsammans med nanopartiklar som markör, skapa bilder med hög upplösning av vävnader i till exempel tumörer. Tekniken har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi.
Ett samarbetsavtal gällande utveckling av instrument och infärgningsvätskor har tecknats med TTP plc (The Technology Partnership) i Cambridge UK.

Bolagets aktier Lumito MTF och teckningsoptioner Lumito MTF TO1 handlas på marknadsplatsen NGM Nordic MTF.

TTP

www.ttp.com 

TTP är ett oberoende teknikföretag där forskare och ingenjörer samarbetar med uppfinningar, design och utveckling av nya produkter och teknologier. Med 30 år av innovation bakom sig kan våra multidisciplinära team leverera på alla delar i ett projekt, från forskning till ideskapande, design, ingenjörskonst och produktion. 

TTPs anläggningar håller toppklass och är ett av Europas största teknologinav i Cambridge, Storbritannien. Här arbetar vi inom ett brett spektrum av branscher – bl.a. hälsa, telekom, industri och konsument – för att göra genombrott som bär med sig stort kommersiellt värde till våra klienter och där tekniken ger fördelar till oss alla. 

BioIVT

BioIVT, före detta BioreclamationIVT, är en ledande global leverantör av forskningsmodeller och värdehöjande forskningstjänster inom läkemedelsforskning och -utveckling. Vi specialiserar oss inom kontroll och sjukdombetingade biologiska prover från vävnad från bl.a. människa, djur, cellprodukter, blod och andra biologiska vätskor. Vår ojämförligt stora portfolio av kliniska prover stödjer forskning inom precisionsmedicin and arbetet med att förbättra patientens behandling genom att koppla genomgripande klinisk data till donatorernas prover. Vår PHASEZERO® forskningstjänst-team arbetar tillsammans med våra klienter för att validera target och biomarkörer, göra fenotypbestämningar för att karaktärisera nya behandlingar, samt utveckla haltbestämningar och in vitro modeller för lever. Som den främsta leverantören av ADME-toxikologimodellsystem, inklusive hepatocyter och subcellulära fraktioner, gör BioIVT så att forskare bättre kan förstå farmakokinetiken och läkemedelsmetabolismen för nya substanser och deras effekt på sjukdomsförloppen. Genom att kombinera vår tekniska expertis, utmärkta kundtjänst, och ojämförligt stora tillgång till biologiska prover, fungerar BioIVT som en partner till forskarsamhället och dess arbete för att förbättra vetenskapen. Mer information finns på www.bioivt.com eller följ bolaget på Twitter @BioIVT.