Lumito Arrow right Arrow right

Lars Lindgren, Project Manager och Advisor

Med 35 års erfarenhet och gedigen kompetens inom utveckling av medicinsk utrustning i både startups och i multinationella bolag, som Project Manager och Director Research & Development. Lars Lindgren hade fram till årsskiftet 2020/2021 en visstidsanställning på Lumito som konsult.