Lumito Arrow right Arrow right

Urban Widén, tf VD

Född 1957.

Internationell ledare med mer än 25 års erfarenhet inom Life science, varav 18 år som VD inom life science-bolag som AstraZeneca Ungern, Schering-Plough and Organon Biosciences Sweden, AutomationsPartner Sweden, Fürst Medicinskt Laboratorium Filial Sweden. Omfattande industriell och teknisk kunskap inom försäljning, marknadsföring, market access och ledning. Erfaren entreprenör med kompetens inom global marknadsföring, förvärv, organisk tillväxt och implementering av effektivitetsåtgärder.

Antal aktier: 0

Antal teckningsoptioner: 0

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.