Lumito Arrow right Arrow right

Mattias Lundin, VD

Född 1968.

Mattias Lundin har bra erfarenhet av att driva tillväxt globalt med smart och ny teknologi. Han är en internationell ledare med mer än 20 års erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Nu senaste som global försäljningschef i drygt fem år för det svenska, världsledande medicinteknikföretaget CellaVision. Mattias Lundin har också arbetat som nordisk VD, VD för Nederländerna samt  VP Commercial mogna marknader hos ArjoHuntleigh inom Getinge koncernen.

Antal aktier: 20 000

Antal teckningsoptioner: 0

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.