Lumito Arrow right Arrow right

Mattias Lundin,

Chief Executive Officer (CEO) sedan 2021.

Född: 1968

Utbildning: Marknadsekonom, IHM Business School i Stockholm.

Bakgrund: Mattias Lundin har en lång erfarenhet av att driva tillväxt globalt med smart och ny teknologi och är en internationell ledare med 18 års erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Han kommer närmast från en anställning som global försäljningschef för det svenska, världsledande medicinteknikföretaget CellaVision. Han har även arbetat som nordisk VD, VD för Nederländerna samt VP Commercial mogna marknader hos ArjoHuntleigh (nu Arjo) inom Getinge koncernen.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Phase Holographic Imaging PHI AB, ProstaLund AB och Neola Medical AB.

Innehav i företaget: 400 000 aktier, 1 000 000 teckningsoptioner genom incitamentsprogram