Lumito Arrow right Arrow right

Lars Lindgren,

Med 35 års erfarenhet och gedigen kompetens inom utveckling av medicinsk utrustning i både startups och i multinationella bolag, som Project Manager och Director Research & Development.

Övriga pågående uppdrag

Antal aktier: 112 500 st samt 106 875 TO4.