Lumito Arrow right Arrow right

Lars Lindgren,

Project Manager och Advisor sedan 2021.

Född: 1959

Utbildning: Master i Maskinteknik, Lunds universitet

Bakgrund: Lars Lindgren har 35 års erfarenhet och en gedigen kompetens inom utveckling av medicinsk utrustning i både startups och i multinationella bolag, som Project Manager och Director Research & Development.

Övriga pågående uppdrag: -

Innehav i företaget: 167 500 aktier