Lumito Arrow right Arrow right

Henrik Ljung, CFO

Född 1958. Civilekonom, Lunds universitet

Bakgrund som auktoriserad revisor och med mångårig erfarenhet som CFO bl a i Cerdo Bankpartner Aktiebolag, Acconeer AB, Ballingslöv AB, AB Sardus och Malmöhus Invest AB.

Är anlitad på konsultbasis motsvarande 25 procent av en heltidstjänst.

Antal aktier privat:40 000 st.