Lumito Arrow right Arrow right

Henrik Ljung, CFO

Född 1958. CFO sedan 2018.

Bakgrund som auktoriserad revisor och med mångårig erfarenhet som CFO bland annat i Cerdo Bankpartner Aktiebolag, Acconeer AB, Ballingslöv AB, AB Sardus och Malmöhus Invest AB. 

Övriga pågående uppdrag: CFO i Acconeer AB. Styrelseledamot i Ljung och Winbladh AB. 

Antal aktier privat: 181 375
Antal aktier via bolag: 48 750