Lumito Arrow right Arrow right

Henrik Ljung,

Chief Financial Officer (CFO) sedan 2018.

Född: 1958

Utbildning: Civilekonomexamen, Lunds universitet

Bakgrund: Henrik Ljung har en bakgrund som auktoriserad revisor och med mångårig erfarenhet som CFO bland annat i Cerdo Bankpartner Aktiebolag, Acconeer AB, Ballingslöv AB, AB Sardus och Malmöhus Invest AB.  

Övriga pågående uppdrag: CFO i SpectraCure AB, Prolight Diagnostics AB, NanoEcho AB, Carbiotix AB. Styrelseledamot i Ljung och Winbladh AB. 

Innehav i företaget: 230 125 aktier. 181 375 privat och 48 750 via eget bolag.