Lumito Arrow right Arrow right

Anna Linde,

Quality Manager sedan 2023.

Född: 1966

Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik, Lunds universitet

Bakgrund: Anna Linde har över 20 års erfarenhet av kvalitetsledningssystem, projektledning och som teknisk produktchef för medicintekniska produkter och in vitro-diagnostik från industrin. Hon har arbetat med produkter från forskningsfasen, genom design/utveckling och lanseringsfasen till produktvård i både startups och internationella företag. Har tidigare arbetat för BrainCool, Immunovia, Baxter och Gambro.

Övriga pågående uppdrag: -

Innehav i företaget: -