Lumito Arrow right Arrow right

Andreas Johansson,

Chief Technology Officer (CTO) sedan 2020.

Född: 1974

Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, Lunds universitet.

Bakgrund: Andreas Johansson har mer än 20 års erfarenhet av produktutveckling och systemdesign inom både hårdvara och mjukvara. Tidigare arbete omfattar bland annat algoritmutveckling för handskriftstolkning, konsult inom inbyggda system samt senast systemingenjör på Flatfrog AB.  

Övriga pågående uppdrag: -

Innehav i företaget: 109 707 aktier