Lumito Arrow right Arrow right

Andreas Johansson, CTO

Född 1974. Civilingenjör i elektroteknik, Lunds universitet

Mer än 20 års erfarenhet av produktutveckling och systemdesign inom både hårdvara och mjukvara. Tidigare arbete omfattar bl a algoritmutveckling för handskriftstolkning, konsult inom inbyggda system samt senast systemingenjör på Flatfrog AB.

Civilingenjör i elektroteknik, Lunds universitet.