Lumito Arrow right Arrow right

Andreas Johansson,

Född 1974. CTO sedan 2020.

Mer än 20 års erfarenhet av produktutveckling och systemdesign inom både hårdvara och mjukvara. Tidigare arbete omfattar bland annat algoritmutveckling för handskriftstolkning, konsult inom inbyggda system samt senast systemingenjör på Flatfrog AB. 

Övriga pågående uppdrag

Antal aktier: 109 707