Lumito

Anders Sjögren, CTO

Född 1974. Civilingenjör och doktor (PhD), Lunds universitet.

Mer än 15 års erfarenhet från att bygga och utveckla teknologier inom tekniksektorn. Tidigare arbete omfattar bl a utvecklingschef och CTO för Anoto AB.

Anlitad på konsultbasis motsvarande 20 % av en heltidstjänst sedan 2017.

Antal aktier via bolag som ägs till 50 %: 1 324 000 st.

Antal teckningsoptioner: 0 st.