Lumito Arrow right Arrow right

Mattias Lundin

Chief Executive Officer (CEO) sedan 2021. Född: 1968 Utbildning: Marknadsekonom, IHM Business School i Stockholm. Bakgrund: Mattias Lundin har en lång erfarenhet av att driva tillväxt globalt med smart och ny teknologi och är en internationell ledare med 18 års erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Han kommer närmast från en anställning som global försäljningschef för det svenska, världsledande medicinteknikföretaget CellaVision. Han har även arbetat som nordisk VD, VD för Nederländerna samt VP Commercial mogna marknader hos ArjoHuntleigh (nu Arjo) inom Getinge koncernen. Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Phase Holographic Imaging PHI AB, ProstaLund AB och Neola Medical AB. Innehav i…

Läs mer

Lars Lindgren

Project Manager och Advisor sedan 2021. Född: 1959 Utbildning: Master i Maskinteknik, Lunds universitet Bakgrund: Lars Lindgren har 35 års erfarenhet och en gedigen kompetens inom utveckling av medicinsk utrustning i både startups och i multinationella bolag, som Project Manager och Director Research & Development. Övriga pågående uppdrag: - Innehav i företaget: 167 500 aktier

Läs mer

Andreas Johansson

Chief Technology Officer (CTO) sedan 2020. Född: 1974 Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik, Lunds universitet. Bakgrund: Andreas Johansson har mer än 20 års erfarenhet av produktutveckling och systemdesign inom både hårdvara och mjukvara. Tidigare arbete omfattar bland annat algoritmutveckling för handskriftstolkning, konsult inom inbyggda system samt senast systemingenjör på Flatfrog AB.   Övriga pågående uppdrag: - Innehav i företaget: 109 707 aktier

Läs mer

Henrik Ljung

Chief Financial Officer (CFO) sedan 2018. Född: 1958 Utbildning: Civilekonomexamen, Lunds universitet Bakgrund: Henrik Ljung har en bakgrund som auktoriserad revisor och med mångårig erfarenhet som CFO bland annat i Cerdo Bankpartner Aktiebolag, Acconeer AB, Ballingslöv AB, AB Sardus och Malmöhus Invest AB.   Övriga pågående uppdrag: CFO i SpectraCure AB, Prolight Diagnostics AB, NanoEcho AB, Carbiotix AB. Styrelseledamot i Ljung och Winbladh AB.  Innehav i företaget: 230 125 aktier. 181 375 privat och 48 750 via eget bolag.

Läs mer

Anna Linde

Quality Manager sedan 2023. Född: 1966 Utbildning: Civilingenjör Kemiteknik, Lunds universitet Bakgrund: Anna Linde har över 20 års erfarenhet av kvalitetsledningssystem, projektledning och som teknisk produktchef för medicintekniska produkter och in vitro-diagnostik från industrin. Hon har arbetat med produkter från forskningsfasen, genom design/utveckling och lanseringsfasen till produktvård i både startups och internationella företag. Har tidigare arbetat för BrainCool, Immunovia, Baxter och Gambro. Övriga pågående uppdrag: - Innehav i företaget: -

Läs mer