Lumito Arrow right Arrow right

Mattias Lundin

Mattias Lundin har bra erfarenhet av att driva tillväxt globalt med smart och ny teknologi. Han är en internationell ledare med mer än 17 års erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Nu senaste som global försäljningschef i drygt fem år för det svenska, världsledande medicinteknikföretaget CellaVision. Mattias Lundin har också arbetat som nordisk VD, VD för Nederländerna samt VP Commercial mogna marknader hos ArjoHuntleigh inom Getinge koncernen.  Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Phase Holographic Imaging PHI AB, ProstaLund AB och Neola Medical AB. Antal aktier: 400 000 st, 1 000 000 teckningsoptioner.

Läs mer

Lars Lindgren

Med 35 års erfarenhet och gedigen kompetens inom utveckling av medicinsk utrustning i både startups och i multinationella bolag, som Project Manager och Director Research & Development. Övriga pågående uppdrag:  Antal aktier: 219 375

Läs mer

Andreas Johansson

Mer än 20 års erfarenhet av produktutveckling och systemdesign inom både hårdvara och mjukvara. Tidigare arbete omfattar bland annat algoritmutveckling för handskriftstolkning, konsult inom inbyggda system samt senast systemingenjör på Flatfrog AB.  Övriga pågående uppdrag:  Antal aktier: 109 707 

Läs mer

Henrik Ljung

Bakgrund som auktoriserad revisor och med mångårig erfarenhet som CFO bland annat i Cerdo Bankpartner Aktiebolag, Acconeer AB, Ballingslöv AB, AB Sardus och Malmöhus Invest AB.  Övriga pågående uppdrag: CFO i Acconeer AB. Styrelseledamot i Ljung och Winbladh AB.  Antal aktier privat: 181 375 Antal aktier via bolag: 48 750

Läs mer