Lumito Arrow right Arrow right

Mattias Lundin

Mattias Lundin har bra erfarenhet av att driva tillväxt globalt med smart och ny teknologi. Han är en internationell ledare med mer än 20 års erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Nu senaste som global försäljningschef i drygt fem år för det svenska, världsledande medicinteknikföretaget CellaVision. Mattias Lundin har också arbetat som nordisk VD, VD för Nederländerna samt  VP Commercial mogna marknader hos ArjoHuntleigh inom Getinge koncernen. Antal aktier: 20 000 Antal teckningsoptioner: 0

Läs mer

Lars Lindgren

Med 35 års erfarenhet och gedigen kompetens inom utveckling av medicinsk utrustning i både startups och i multinationella bolag, som Project Manager och Director Research & Development. Lars Lindgren hade fram till årsskiftet 2020/2021 en visstidsanställning på Lumito som konsult.

Läs mer

Andreas Johansson

Mer än 20 års erfarenhet av produktutveckling och systemdesign inom både hårdvara och mjukvara. Tidigare arbete omfattar bl a algoritmutveckling för handskriftstolkning, konsult inom inbyggda system samt senast systemingenjör på Flatfrog AB. Civilingenjör i elektroteknik, Lunds universitet.

Läs mer

Henrik Ljung

Bakgrund som auktoriserad revisor och med mångårig erfarenhet som CFO bl a i Cerdo Bankpartner Aktiebolag, Acconeer AB, Ballingslöv AB, AB Sardus och Malmöhus Invest AB. Är anlitad på konsultbasis motsvarande 25 procent av en heltidstjänst. Antal aktier privat:40 000 st.

Läs mer