Lumito Arrow right Arrow right

Lars Lindgren

Med 35 års erfarenhet och gedigen kompetens inom utveckling av medicinsk utrustning i både startups och i multinationella bolag, som Project Manager och Director Research & Development. Lars Lindgren hade fram till årsskiftet 2020/2021 en visstidsanställning på Lumito som konsult.

Läs mer

Andreas Johansson

Mer än 20 års erfarenhet av produktutveckling och systemdesign inom både hårdvara och mjukvara. Tidigare arbete omfattar bl a algoritmutveckling för handskriftstolkning, konsult inom inbyggda system samt senast systemingenjör på Flatfrog AB. Civilingenjör i elektroteknik, Lunds universitet.

Läs mer

Henrik Ljung

Bakgrund som auktoriserad revisor och med mångårig erfarenhet som CFO bl a i Cerdo Bankpartner Aktiebolag, Acconeer AB, Ballingslöv AB, AB Sardus och Malmöhus Invest AB. Är anlitad på konsultbasis motsvarande 25 procent av en heltidstjänst. Antal aktier privat:40 000 st.

Läs mer

Urban Widén

Internationell ledare med mer än 30 års erfarenhet inom Life science, varav 20 år som VD inom life science-bolag som AstraZeneca Ungern, Schering-Plough and Organon Biosciences Sweden, AutomationsPartner Sweden, Fürst Medicinskt Laboratorium Filial Sweden. Omfattande industriell och teknisk kunskap inom försäljning, marknadsföring, market access och ledning. Erfaren entreprenör med kompetens inom diagnostik, automation, digital patologi, global marknadsföring, förvärv, organisk tillväxt och implementering av effektivitetsåtgärder. Antal aktier: 0 Antal teckningsoptioner: 0 Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.

Läs mer