Lumito Arrow right Arrow right

Bolagsstyrning

Enligt bolagsordningen skall styrelsen i Bolaget ha tre (3) till åtta (8) ledamöter med högst två (2) suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av bolagsstämma. Styrelsens uppdrag gäller till slutet av nästkommande årsstämma som är planerad den 27 maj 2022. Ledningen och samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets huvudkontor på Mårtenstorget 5, 223 51 Lund. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och framtagen arbetsordning som styrelsen antagit.

Bolagsordning