Lumito Arrow right Arrow right

Urban Widén,

Född 1957. Styrelseordförande sedan 2021.

Internationell ledare med mer än 30 års erfarenhet inom Life science, varav 20 år som VD inom Life science-bolag som AstraZeneca Ungern, Schering-Plough and Organon Biosciences Sweden, AutomationsPartner Sweden och Fürst Medicinskt Laboratorium Filial Sweden. Omfattande industriell och teknisk kunskap inom försäljning, marknadsföring, market access och ledning. Erfaren entreprenör med kompetens inom diagnostik, automation, digital patologi, global marknadsföring, förvärv, organisk tillväxt och implementering av effektivitetsåtgärder.

Utbildning: Master i Idrott och folkhälsa, Karolinska institutet, IMD Business School Strategi- och chefsutbildning och INSEAD Internationella chefsutbildning.

Antal aktier: 0 st

Antal teckningsoptioner: 0 st.

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.