Lumito

Ulf Bladin, Styrelseledamot

Född 1964.

Medicinekandidat från Karolinska Institutet, Civilekonom och Master från Handelshögskolan i Stockholm. För närvarande partner på Rewell Medical AB. Har tidigare varit bl.a. General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med Globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia AB.

Aktier privat och via närstående: 80 000 st

Teckningsoptioner TO2: 80 000 st

Ulf Bladin är en oberoende styrelseledamot gentemot ägarna i bolaget.