Lumito Arrow right Arrow right

Stefan Andersson-Engels, Styrelseledamot

Född 1960. Teknologie doktor i fysik, 1990, Lunds universitet.

Professor i fysik vid Lunds universitet fram till 2016. Sedan 2016 föreståndare för Biophotonics vid Tyndall National Institute, Irland. Post-doc vid McMasters University i Hamilton, Ontario, Kanada. Mottog Erna Ebelings pris, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik, 2003. Förstahandskandidat vid utnämningen av professuren i biomedicinsk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1996. Medförfattare till mer än 200 artiklar i fackgranskade tidskrifter.

Andel aktier privat samt via närstående: 2 100 000 st.

Antal teckningsoptioner: 0 st.

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.