Lumito Arrow right Arrow right

Stefan Andersson-Engels,

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2018.

Professor i fysik vid Lunds universitet fram till år 2016. Sedan 2016 föreståndare för Biophotonics (med ett team bestående av 40 forskare) vid Tyndall National Institute, Irland. Mottog Erna Ebelings pris, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik, 2003. Förhandskandidat vid utnämningen av professuren i biomedicinsk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1996. Medförfattare till fler än 200 artiklar i fackgranskade tidskrifter. 

Övriga pågående uppdrag: Föreståndare för Biophotonics vid Tyndall National Institute, Irland. Vice föreståndare för Fotonikcentret IPIC, Cork, Irland, professor i fysik, University College Cork, Irland och styrelseordförande i NanoEcho AB (publ).

Andel aktier privat samt via närstående: 2 100 000 st.

Antal teckningsoptioner: 0 st.

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.