Lumito Arrow right Arrow right

Roland Andersson,

Född 1955. Styrelseledamot sedan 2019.

Professor i kirurgi vid Lunds universitet sedan år 2000. Gedigen klinisk erfarenhet och klinisk samt translationell forskning. Författare av mer än 500 artiklar i fackgranskade tidskrifter. Handledare för ett 30-tal avslutade doktorander inom områdena cancer, systemisk inflammation, organsvikt och tarmfunktion. 

Övriga pågående uppdrag: Professor i kirurgi, Lunds universitet. VD och styrelseledamot i Foresight Pharma AB. Styrelseordförande i Reccan Diagnostics AB. Styrelseledamot i Nordic Biotechnology AB, Aqilion AB och Nordic Oncology in Lund AB.

Antal aktier: 0 st.

Antal teckningsoptioner: 0 st.

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.