Lumito

Roland Andersson, Styrelseledamot

Född 1955. Professor i kirurgi, Lunds universitet.

Professor i kirurgi vid Lunds universitet sedan år 2000. Gedigen klinisk erfarenhet och klinisk samt translationell forskning. Författare av mer än 500 artiklar i fackgranskade tidskrifter. Handledare för ett 30-tal avslutade doktorander inom områdena cancer, systemisk inflammation, organsvikt och tarmfunktion.

Styrelseledamot Aqilion AB, Reccan Diagnostics AB, Nordic Biotechnology AB.

Antal aktier: 0 st.

Antal teckningsoptioner: 0 st.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare samt Bolaget och bolagsledningen.