Lumito Arrow right Arrow right

Masoud Khayyami, Styrelseordförande

Född 1963. Doktor i kemi vid Lunds universitet.

Utbildning och bakgrund: Doktor i kemi vid Lunds Universitet. Gedigen erfarenhet från forskning, medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet (Prolight Diagnostics AB, SpectraCure AB) och expertkunnande inom tilllämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska
applikationer. Styrelseledamot både i medtechbolag och andra bolag.

Totala aktier samt via närstående och bolag: 9 118 000 st (varav 5 000 000 aktier via Cardeon AB, 40 procent ägande).

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.