Lumito

Masoud Khayyami, Styrelseordförande

Född 1963. Doktor i biokemi vid Lunds Universitet.

Solid erfarenhet från forskning inom medicin, medtech och biotekniksektorerna. Gedigen entreprenörserfarenhet från bland annat Prolight Diagnostics AB (publ), Spectracure AB (publ), Gasporox AB (publ) och expertkunnande inom tillämpad medicin, mikrobiologi- och biotechområdet, särskilt vad gäller utveckling av olika typer av biomolekyler för kommersiell användning och forskning inom biologiska applikationer.

Styrelseledamot och VD i Spectracure AB (publ), Prolight Diagnostics AB (publ).

Antal aktier, privat samt via närstående och bolag: 8 699 945 st ((varav 4 000 000 aktier via Cardeon AB, 40 procent ägande).

Antal teckningsoptioner: 2 000 000 st (via Cardeon AB, 40 procent ägande).

Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen.