Lumito Arrow right Arrow right

Ingrid Hultgren,

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2022.

Ingrid Hultgren har studerat mikrobiologi vid Uppsala universitet och har nästan 40 års erfarenhet inom life science. Inom in vitro diagnostics har hon arbetat med bakterie- och virusdiagnostikutveckling samt utveckling av instrument och reagens, inklusive antikroppsbaserade reagens, på Pharmacia Diagnostics. Inom medicinsk teknik har hon på Arjo AB (publ) arbetat med produktutveckling, dokumentationssystem, kvalitetsstyrning, och processtyrning av CAPA (korrigerande och förebyggande åtgärder) samt avvikelsehantering. Har tidigare varit styrelseledamot i Arjo AB (publ) och Svenskt Projektforum.

Antal aktier: 25 000 st

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.