Lumito Arrow right Arrow right

Bengt Göran (BG) Svensson,

Född 1945. Styrelseledamot sedan 2022.

BG Svensson är en erfaren styrelseledamot, både som ordförande och ledamot, i såväl noterade som onoterade bolag. Bakgrund från ledande befattningar inom banking och industrin, samt därefter bl.a. VD på Lunds Universitets Holdingbolag, LUAB, med styrelseuppdrag inom koncernen samt VD på Science Village Scandinavia AB. För närvarande styrelseordförande i SB1 Pharma AB, VD och styrelseledamot i Förvaltnings Aktiebolaget Borgeby samt styrelseledamot i NanoEcho AB (publ).

Antal aktier: 0 st

Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.