Lumito Arrow right Arrow right

Roland Andersson

Professor i kirurgi vid Lunds universitet sedan år 2000. Gedigen klinisk erfarenhet och klinisk samt translationell forskning. Författare av mer än 500 artiklar i fackgranskade tidskrifter. Handledare för ett 30-tal avslutade doktorander inom områdena cancer, systemisk inflammation, organsvikt och tarmfunktion. Styrelseledamot Aqilion AB, Reccan Diagnostics AB, Nordic Biotechnology AB. Antal aktier: 0 st. Antal teckningsoptioner: 0 st. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.

Läs mer

Ulf Bladin

Medicinekandidat från Karolinska Institutet, Civilekonom och Master från Handelshögskolan i Stockholm. För närvarande VD på Prolight Diagnostics (publ.). Har tidigare varit bl.a. General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med Globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia AB. Ulf Bladin har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och Merck Sharp & Dohme Aktier privat och via närstående: 120 000 st. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.

Läs mer

Urban Widén

Internationell ledare med mer än 30 års erfarenhet inom Life science, varav 20 år som VD inom life science-bolag som AstraZeneca Ungern, Schering-Plough and Organon Biosciences Sweden, AutomationsPartner Sweden, Fürst Medicinskt Laboratorium Filial Sweden. Omfattande industriell och teknisk kunskap inom försäljning, marknadsföring, market access och ledning. Erfaren entreprenör med kompetens inom diagnostik, automation, digital patologi, global marknadsföring, förvärv, organisk tillväxt och implementering av effektivitetsåtgärder. Antal aktier: 0 st Antal teckningsoptioner: 0 st. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.

Läs mer

Stefan Andersson-Engels

Professor i fysik vid Lunds universitet fram till 2016. Sedan 2016 föreståndare för Biophotonics vid Tyndall National Institute, Irland. Post-doc vid McMasters University i Hamilton, Ontario, Kanada. Mottog Erna Ebelings pris, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik, 2003. Förstahandskandidat vid utnämningen av professuren i biomedicinsk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1996. Medförfattare till mer än 200 artiklar i fackgranskade tidskrifter. Andel aktier privat samt via närstående: 2 100 000 st. Antal teckningsoptioner: 0 st. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Läs mer