Lumito Arrow right Arrow right

Urban Widén

Internationell ledare med mer än 30 års erfarenhet inom Life science, varav 20 år som VD inom Life science-bolag som AstraZeneca Ungern, Schering-Plough and Organon Biosciences Sweden, AutomationsPartner Sweden och Fürst Medicinskt Laboratorium Filial Sweden. Omfattande industriell och teknisk kunskap inom försäljning, marknadsföring, market access och ledning. Erfaren entreprenör med kompetens inom diagnostik, automation, digital patologi, global marknadsföring, förvärv, organisk tillväxt och implementering av effektivitetsåtgärder. Utbildning: Master i Idrott och folkhälsa, Karolinska institutet, IMD Business School Strategi- och chefsutbildning och INSEAD Internationella chefsutbildning. Antal aktier: 0 st Antal teckningsoptioner: 0 st. Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget…

Läs mer

Ingrid Hultgren

Ingrid Hultgren har studerat mikrobiologi vid Uppsala universitet och har nästan 40 års erfarenhet inom life science. Inom in vitro diagnostics har hon arbetat med bakterie- och virusdiagnostikutveckling samt utveckling av instrument och reagens, inklusive antikroppsbaserade reagens, på Pharmacia Diagnostics. Inom medicinsk teknik har hon på Arjo AB (publ) arbetat med produktutveckling, dokumentationssystem, kvalitetsstyrning, och processtyrning av CAPA (korrigerande och förebyggande åtgärder) samt avvikelsehantering. Har tidigare varit styrelseledamot i Arjo AB (publ) och Svenskt Projektforum. Antal aktier: 25 000 st Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.

Läs mer

Roland Andersson

Professor i kirurgi vid Lunds universitet sedan år 2000. Gedigen klinisk erfarenhet och klinisk samt translationell forskning. Författare av mer än 500 artiklar i fackgranskade tidskrifter. Handledare för ett 30-tal avslutade doktorander inom områdena cancer, systemisk inflammation, organsvikt och tarmfunktion. Övriga pågående uppdrag: Professor i kirurgi, Lunds universitet. VD och styrelseledamot i Foresight Pharma AB. Styrelseordförande i Reccan Diagnostics AB. Styrelseledamot i Nordic Biotechnology AB, Aqilion AB och Nordic Oncology in Lund AB. Antal aktier: 100 000 st, 95 000 TO4. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare samt bolaget och bolagsledningen.

Läs mer

Ulf Bladin

Ulf Bladin har tidigare varit bland annat General Manager, Vice President för regionen EMEA på Hycor Biomedical, Vice President Commercial Operations Europe på Thermo Fisher Scientific Immuno Diagnostics Division, Vice President med globalt ansvar för Marketing, Health Economy, Corporate Communications, Scientific & Regulatory Affairs på Phadia AB. Ulf Bladin har även haft ledande kommersiella positioner inom läkemedelsindustrin hos Pfizer och Merck Sharp & Dhome.  Utbildning: Medicinekandidat, Karolinska Institutet, Civilekonom och Master, Handelshögskolan i Stockholm  Övriga pågående uppdrag: VD och styrelseledamot i Prolight Diagnostics AB (publ.), SPCIN AB och UB Management Invest AB. Aktier privat och via närstående: 120 000 st.…

Läs mer

Stefan Andersson-Engels

Professor i fysik vid Lunds universitet fram till år 2016. Sedan 2016 föreståndare för Biophotonics (med ett team bestående av 40 forskare) vid Tyndall National Institute, Irland. Mottog Erna Ebelings pris, Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik, 2003. Förhandskandidat vid utnämningen av professuren i biomedicinsk fysik på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 1996. Medförfattare till fler än 200 artiklar i fackgranskade tidskrifter.  Övriga pågående uppdrag: Föreståndare för Biophotonics vid Tyndall National Institute, Irland. Vice föreståndare för Fotonikcentret IPIC, Cork, Irland, professor i fysik, University College Cork, Irland och styrelseordförande i NanoEcho AB (publ). Andel aktier privat samt via närstående: 2…

Läs mer