Lumito Arrow right Arrow right

Lumitos årsstämma den 27 maj 2022 kl. 10.00.

Stämman hålls i Bolagets lokaler på Mårtenstorget 5, 223 51 i Lund.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset har styrelsen beslutat att aktieägarna före bolagsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning, genom fysiskt deltagande eller genom ombud. Aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning, tillhör någon riskgrupp eller liknande uppmanas att inte närvara personligen utan delta via ombud. Aktieägarna uppmanas att följa myndigheternas rekommendationer och ta ansvar för att förhindra smittspridning. Antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare kommer att begränsas och planerade anföranden kommer att begränsas i tid.