Lumito Arrow right Arrow right

Händelser under första kvartalet 2020

 •  Tidigare CTO, Anders Sjögren har antagit en ny roll som senior rådgivare i Bolaget. Hans ersättare, Andreas Johansson, påbörjade sin anställning den 13 januari 2020.
 • Bolagets partner för utveckling av infärgningsvätskor meddelade att arbetet med infärgningsvätskorna beräknas vara klart under andra kvartalet.
 • Lumito anställde en produktspecialist och förbereder sig inför den första produktlanseringen på referensklinker.
 • Patent beviljat på den sydkoreanska marknaden för vävnadsdiagnostik. Patentet är tidigare godkänt i Australien, Kina, Sydafrika, USA och Japan.
 • Lumitos utvecklingspartner TTP I Cambridge har informerat om att leveransen av Lumitos instrument avsett för validering på referenskliniker beräknas ske i juni vilket är ca 6-8 veckor senare än planerat på grund av den rådande coronapandemin och att Storbritannien befinner sig i en lockdown.

Händelser under 2019

 • Första resultaten från ny instrumentprototyp visade väsentligt förbättrad bildkvalitet.
 • Samarbete med CR Competence inleddes avseende karakterisering av nanopartiklar.
 • Avtalsmässig kvittningsemission till TTP beslutades.
 • Patentansökan rörande användning av pulserat ljus vid avbildning godkändes i USA.
 • Bolaget anlitade QAdvis och påbörjade arbetet mot CE-märkning.
 • Företrädesemissionen som genomfördes under våren 2019 bestod av aktier och teckningsoptioner TO2. Emissionen jämte övertilldelning tillförde Bolaget cirka 38,7 MSEK före emissionskostnader.
 • Alfaprototypen av instrumentet levererades till Lumito enligt plan.
 • Viktiga framsteg i produktutvecklingen – samtidig infärgning i samma snitt med hög detaljeringsgrad.
 • För att säkerställa kvalitet och stabilitet i framtagningsprocessen av Lumitos infärgningsreagenser påbörjades ett samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden).
 • Den första lösenperioden för teckningsoptionen Serie 2 TO2 avslutades och Lumito tillfördes cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader.